Kultura w zamknięciu

Szanowni przyjaciele, widzowie, darczyńcy i sponsorzy! Kultura, a wraz z nią wszyscy artyści, twórcy, animatorzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Drzwi naszej działalności artystycznej zostały zamknięte i niestety otworzą się najpóźniej. Nie mamy gdzie i dla kogo grać. Teraz to my potrzebujemy wsparcia. Przysłowie mówi, że "przyjaciół poznaje się w biedzie" i właśnie doświadczamy prawdziwego aktu solidarności. Nasi wieloletni darczyńcy docenili nas i naszą działalność niosąc pomoc finansową. Chcielibyśmy im bardzo podziękować z całego serca. To pokrzepiający gest w tej trudnej sytuacji. Niech wszechświat ześle na nich obfitość.
Serdeczne podziękowania dla naszych darczyńców:
Szanownemu Panu Włodzimierzowi Rohlederowi, Firmie Wikpol sp.zo.o. z Lublina, Mostostal S.A., Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp.zo.o. s.k. z Poznania oraz Markos Sp.zo.o. z Głobina.